BEMUTATKOZÁS

Az ALLU kanalakat úgy tervezték, hogy alkalmasak legyenek a nehezen feldolgozható anyagokkal, nehéz feltételek mellett végzett munkára és ezzel lehetővé tegyék a munkafolyamatok átalakítását. Az őrlő-rostáló kanalak több mint 30 éve a minőségükről és megbízhatóságukról ismertek.

POZITÍV VÁLTOZÁST HOZUNK AZ ALÁBBIAKBAN...

  • Az Ön haszna
  • Az Ön hatékonysága
  • Az Ön beruházási költségei
  • Egészség- és balesetvédelem
  • Az Ön dolgozói
  • Az Ön gépei
  • Az Ön hulladékának a kezelése
  • Az Ön munkafolyamatai
  • Környezetbarát eljárások

GALÉRIÁK


Az ALLU kanalakat úgy tervezték, hogy alkalmasak legyenek a nehezen feldolgozható anyagokkal, nehéz feltételek mellett végzett munkára és ezzel lehetővé tegyék a munkafolyamatok átalakítását. Az őrlő-rostáló kanalak több mint 30 éve a minőségükről és megbízhatóságukról ismertek

TÁJÉKOZTATÓ
szervezeti jogutódlásról
A Profi-Bagger Építőipari Gépkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Jogelőd Társaság) és a Profi-Bagger Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság (Jogutód Társaság) (együtt: Társaságok) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) 3:45. § (2) bekezdése a) pontja szerinti, 2021. január 31. napjáról 2021. február 1. napjára hatályosuló beolvadásos kiválást hajtottak végre. A beolvadásos kiválással összefüggő változásokat a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 2021. január 26. napi végzéseivel bejegyezte.

Ennek értelmében a Jogelőd Társaság szerviz szolgáltatásainak személyi és tárgyi feltételei a az ahhoz tartozó jogokkal és kötelezettségekkel együtt a Jogutód Társaságra mint jogutódra száll át.

A Társaságok akként rendelkeztek, hogy a korábban a Jogelőd Társaság által megkötött jótállási és karantartási szerződések alanya, jogosultja és kötelezettje a mai naptól kezdődően Jogutód Társaság.

A fentiek alapján ezúttal tájékoztatjuk, hogy az Önökkel fennálló szerződésünk javítási és karbantartási partnere cégcsoportunk részéről 2021. február 1. napjától a

Profi-Bagger Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszáma: 13-09-103459.
Adószáma: 11810872-2-13.
Székhelye: 2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 6.

A szerződés egyéb rendelkezései, feltételei nem változtak, a korábbról már ismert kollégáink változatlanul állnak rendelkezésükre.