A Profi-Bagger 1993-ban alakult, többségi tulajdonosa, a több mint 30 éves warburgi Rosenstein Baumaschinenhandel GmbH & Co.KG volt. Mindkét cég fő tevékenysége földmunkagépek kereskedelme és szervízelése. A kilencvenes években a Rosenstein Baumaschinenhandel évente kb. 140-160, míg a Profi-Bagger mintegy 60-70 földmunkagépet értékesített.

Gépállományunkat úgy igyekeztünk kialakítani, hogy a legfontosabb típusokból és méretekből (az aktuális piaci keresletet figyelembe véve) mindig legyen 1-2 db raktáron. Az általánosan elterjedt gépeken kívül intenzíven foglalkoztunk speciálisabb gépek beszerzésével is. Ide tartoztak többek között: a 30 t feletti bányagépek, iparigémes rakodógépek, speciális útépítőgépek (gréder, henger, finisher stb.), két utas, sínen is közlekedő kotrógépek, a vashulladék feldolgozása során használatos ollók, sredderek, bálázók, használt és teljesen felújított szemétkompaktorok, a modern hulladékgazdálkodás telepített és mobil gépei.

Kiterjedt nemzetközi kapcsolataink elősegítették, hogy bizonyos, Magyarországon nehezen értékesíthető speciális vagy nagyméretű eszközöket esetlegesen exportálni tudjuk. A hazai piac részéről mind erősebben jelentkező gépbeszámítási igénynek - lehetőségeinkhez mérten - igyekeztünk megfelelni. A beszámított gépek teljes hibafelmérés és szerviz után tovább színesítették a kínálatot és egyre gyakrabban külföldön találtak gazdára. Folyamatos fejlődésünk során kerestük és megragadtuk az alkalmat, hogy kisebb, de annál nevesebb nyugat-európai gépgyártók új gépeinek magyarországi képviseleteit ellássuk.

2004-ben a Társaság új, modern telephelye zöldmezős beruházásban a biatorbágyi Vendel Ipari Parkban épült meg, közel az M1-M0 csomóponthoz.
2006-ban bevezettük az ISO 9001 minőségirányítási és ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszereket.
2008 júniusától a cég a Bobcat kompakt munkagépcsalád kizárólagos építőipari márkaképviselete volt.
2010-2012 között technológiai fejlesztéseket hajtottunk végre.
2012-ben új irányba is elindultunk, mely a hulladék-feldolgozó technológia elsajátítása, illetve kiszolgálása volt. A német Doppstadt és Steinert, valamint a holland NIHOT cégek termékeivel első technológia-sorunkat egy Veszprém megyei hulladéklerakó RDF előállító csarnokába telepítettük. Az elmúlt 3 évben már jóval fejlettebb technológiák telepítését vállaltuk és adtuk át a sikeres próbaüzemet követően.
2014-ben a Profi-Bagger Kft. 90%-os magyar tulajdon lett, mely 2015-ben 100%-ra módosult.

Új gépek mellett használt gépkereskedelemmel is foglalkozik cégünk, valamint gépkölcsönzésre is lehetőség nyílik - ami a Magyarországi gépeink kezelő és üzemanyag nélkül rövid- vagy hossztávú bérbeadását jelenti. 2021-től szerviz részlegünk külön cégként, Profi-Bagger Szerviz Kft néven folytatja tevékenységét. A tőlünk vásárolt gépek jótállási idő alatti javítását és alkatrészeinek pótlást, valamint igény szerint garanciális időn túli szervizelését és alkatrészellátását is biztosítjuk.

Képviseletek

Professzionális útépítő gépek

tömörítőhengerek és vibrátor lapok, aszfalt finiserek és marók, hulladék kompaktorok

homlokrakodók és kotrók

útrekonstrukciós és karbantartó berendezések

vágó berendezések és szerszámok

szegélykő, járda, elválasztó, folyóka készítés, csúszózsalusbetonfiniser


Környezetvédelem, illetve hulladékgazdálkodási rendszerek

mobil, illetve telepített hulladék-újrahasznosító kezelő és előkészítő gépek

mágneses és szenzoros leválasztó rendszerek

kerékmosó egységek

gumikerekes és lánctalpas iparigémes rakodógépek

komposztálás technológia, állat takarmányozás, bio-gáz rendszerek

fémhulladék ollók és bálázók


TÁJÉKOZTATÓ
szervezeti jogutódlásról
A Profi-Bagger Építőipari Gépkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Jogelőd Társaság) és a Profi-Bagger Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság (Jogutód Társaság) (együtt: Társaságok) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) 3:45. § (2) bekezdése a) pontja szerinti, 2021. január 31. napjáról 2021. február 1. napjára hatályosuló beolvadásos kiválást hajtottak végre. A beolvadásos kiválással összefüggő változásokat a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 2021. január 26. napi végzéseivel bejegyezte.

Ennek értelmében a Jogelőd Társaság szerviz szolgáltatásainak személyi és tárgyi feltételei a az ahhoz tartozó jogokkal és kötelezettségekkel együtt a Jogutód Társaságra mint jogutódra száll át.

A Társaságok akként rendelkeztek, hogy a korábban a Jogelőd Társaság által megkötött jótállási és karantartási szerződések alanya, jogosultja és kötelezettje a mai naptól kezdődően Jogutód Társaság.

A fentiek alapján ezúttal tájékoztatjuk, hogy az Önökkel fennálló szerződésünk javítási és karbantartási partnere cégcsoportunk részéről 2021. február 1. napjától a

Profi-Bagger Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszáma: 13-09-103459.
Adószáma: 11810872-2-13.
Székhelye: 2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 6.

A szerződés egyéb rendelkezései, feltételei nem változtak, a korábbról már ismert kollégáink változatlanul állnak rendelkezésükre.