MECALAC

Univerzális munkagépek
A francia gyártmányú Mecalac gépek a szabadalmaztatott gémszerkezetük kinematikájából adódóan kiemelkedően nagy emelési teherbírásuk és felszakító erejük mellett képesek a hagyományos kotrókkal eddig elképzelhetetlen kotrási munkákat elvégezni. Háromtagú gémszerkezet középső gém tagjánál képes mindkét irányba az oldaltörésre, ezzel új dimenziót nyitva az elérhető területek terén. A gémszerkezet paralelogramma kinematikájából adódóan gépeik kiválóan alkalmasak rakodási munkák elvégzésére, legyen szó magasba vagy mélybe történő rakodásról. Ezek a gépek elsősorban városi munkákra lettek fejlesztve, hogy teljes értékűen kiváltsanak egy gumikerekes kotró és egy rakodógép munkáját.

TÁJÉKOZTATÓ
szervezeti jogutódlásról
A Profi-Bagger Építőipari Gépkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Jogelőd Társaság) és a Profi-Bagger Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság (Jogutód Társaság) (együtt: Társaságok) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) 3:45. § (2) bekezdése a) pontja szerinti, 2021. január 31. napjáról 2021. február 1. napjára hatályosuló beolvadásos kiválást hajtottak végre. A beolvadásos kiválással összefüggő változásokat a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 2021. január 26. napi végzéseivel bejegyezte.

Ennek értelmében a Jogelőd Társaság szerviz szolgáltatásainak személyi és tárgyi feltételei a az ahhoz tartozó jogokkal és kötelezettségekkel együtt a Jogutód Társaságra mint jogutódra száll át.

A Társaságok akként rendelkeztek, hogy a korábban a Jogelőd Társaság által megkötött jótállási és karantartási szerződések alanya, jogosultja és kötelezettje a mai naptól kezdődően Jogutód Társaság.

A fentiek alapján ezúttal tájékoztatjuk, hogy az Önökkel fennálló szerződésünk javítási és karbantartási partnere cégcsoportunk részéről 2021. február 1. napjától a

Profi-Bagger Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszáma: 13-09-103459.
Adószáma: 11810872-2-13.
Székhelye: 2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 6.

A szerződés egyéb rendelkezései, feltételei nem változtak, a korábbról már ismert kollégáink változatlanul állnak rendelkezésükre.