A TRANSFORMER KANALAK ELŐNYEI?

Az ALLU TRANSFORMER kanál egy homlokrakodókhoz, kotrógépekhez és kompakt rakodókhoz csatlakoztatható hidraulikus őrlő-rostáló berendezés, amely nagymértékben megkönnyíti a munkát.

A lényeg a hatékonyság: a TRANSFORMER kanál szükségtelenné teszi egy homlokrakodó/kotrógép és egy különálló őrlőberendezés helyszínre szállítását. Helyette ezzel a kanállal elvégezhető a feldolgozandó anyag rostálása, őrlése, porítása, levegőztetése, keverése, szétválasztása, adagolása és rakodása. Ami a lényeg: a feldolgozott anyag átalakítása. Az építőipari hulladékból például kőzúzalék lesz. Ez a technológia valóban mindent átalakít maga körül, növelve a kapacitást és a nyereségtermelő képességet. A sokoldalú TRANSFORMER kanalak gyakorlatilag bármilyen anyag feldolgozására alkalmasak, a humuszon, a szennyezett földön és az agyagon át a tőzegig, fakéregig és komposztig.

A kanalak alkalmazhatók továbbá biológiai eredetű hulladékok, építési-bontási hulladékok, zúzott aszfalt, szén, olajpala, vagy mészkő feldolgozására is. Az őrlő-rostáló kanál gyakorlatilag egy bárhol bevethető, mobil gépegység. A TRANSFORMER kanál az alap munkagépet mobil anyagfeldolgozó üzemmé alakítja, miközben csökkenti az Ön beruházási és üzemeltetési költségeit. Használatakor csökken a szállítási költség, az üzemanyag és az energiafelhasználás, és nincs szükség elektromos áram biztosítására a munkavégzés helyén.

A TRANSFORMER technológia forradalmasítja a hulladékkezelést: nagyobb kapacitás, nagyobb mobilitás és nagyobb hatékonyság elérhető el a kanalak használatakor.

ALLU MUNKAESZKÖZÖK ÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLOK.

Az ALLU TRANSFORMER sokoldalúan használható technológia, amellyel idő takarítható meg. Keverjen, levegőztessen és őröljön egyetlen munkamenetben. Az eredmény magáért beszél.

A TRANSFORMER termékcsalád a rostakanalak és őrlő-rostáló kanalak legszélesebb választékát kínálja a piacon, amelyben szinte bármilyen méretű alapgéphez illő munkaeszköz megtalálható. A legkompaktabb ALLU DL szériától az ALLU M szériáig akár 160 tonnás rakodógépekre felszerelhető kanalaink 8-150 mm-es szemcseméretű anyagok rostálására és őrlésére alkalmasak, így ideálisak számos felhasználási célra.

TÁJÉKOZTATÓ
szervezeti jogutódlásról
A Profi-Bagger Építőipari Gépkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Jogelőd Társaság) és a Profi-Bagger Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság (Jogutód Társaság) (együtt: Társaságok) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) 3:45. § (2) bekezdése a) pontja szerinti, 2021. január 31. napjáról 2021. február 1. napjára hatályosuló beolvadásos kiválást hajtottak végre. A beolvadásos kiválással összefüggő változásokat a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 2021. január 26. napi végzéseivel bejegyezte.

Ennek értelmében a Jogelőd Társaság szerviz szolgáltatásainak személyi és tárgyi feltételei a az ahhoz tartozó jogokkal és kötelezettségekkel együtt a Jogutód Társaságra mint jogutódra száll át.

A Társaságok akként rendelkeztek, hogy a korábban a Jogelőd Társaság által megkötött jótállási és karantartási szerződések alanya, jogosultja és kötelezettje a mai naptól kezdődően Jogutód Társaság.

A fentiek alapján ezúttal tájékoztatjuk, hogy az Önökkel fennálló szerződésünk javítási és karbantartási partnere cégcsoportunk részéről 2021. február 1. napjától a

Profi-Bagger Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszáma: 13-09-103459.
Adószáma: 11810872-2-13.
Székhelye: 2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 6.

A szerződés egyéb rendelkezései, feltételei nem változtak, a korábbról már ismert kollégáink változatlanul állnak rendelkezésükre.