A talajstabilizációs eljárás célja a talaj tartósságának és erősségének a fokozása, ami a talaj és a megfelelő mennyiségű kötőanyag keverékével érhető el.

TÖMBSTABILIZÁCIÓS ELJÁRÁS

A tömbstabilizációs eljárás során kötőanyag hozzáadásával kerül sor a lágy talaj stabilizálására, melynek célja a felszín süllyedésének csökkentése és / vagy a talaj stabilitásának fokozása. A stabilizációs eljárás segítségével a különböző agyag -, tőzeg -, iszap -, illetve nedves, puha talaj szilárd réteggé alakítható. A hagyományos cölöpöző vagy talajcserés eljáráshoz képest jóval gyorsabb és költséghatékonyabb módszer. Az ALLU PROCESSOR stabilizációs rendszer olyan helyen is hozzáférést biztosít, ahol a talaj annyira ingoványos, hogy még gyalogolni sem lehet rajta. A stabilizációs eljárás alkalmazható szennyezett talaj helyszíni, ’in situ’ kezeléséhez is, a szennyeződés talajon belüli elzárásával, így megakadályozva a környezetbe történő tovább terjedését.

AZ ALLU TALAJSTABILIZÁCIÓS ELJÁRÁS ELŐNYEI

 • A vizenyős területek megszüntethetők
 • Nincs szükség a nem megfelelő talaj kitermelésére és elszállítására
 • Az új anyag bevitele minimális
 • Kisebb járműforgalom a munkaterületen és kisebb környezeti terhelés
 • A kezelt anyag alkalmazható alépítményként
 • A rendszer forgalma és a környezetre gyakorolt hatása minimális
 • Alacsony működési költségek
 • A keverék sokkal homogénebb, mint más eljárások esetén
 • Különböző szilárdság állítható elő
 • Az ipari melléktermékek nyersanyagként felhasználhatók.

A TALAJSTABILIZÁCIÓ FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI:

 • Ipari építmények és hidak alapjai
 • Udvar, parkoló, sportpálya és raktárterületek
 • A környező építmények védelme
 • Talajnyomás csökkentése
 • A nagyon puha talaj stabilizálása az alagútfúrás számára
 • Utak, utcák és vasúti építmények alapozása
 • Medencék, terepfeltöltések alapozása
 • Víz alatti rétegek védelme
 • Kábel - / csőcsatornák kialakítása
 • Zajfogó gátak
 • Talajvíz védőréteg kialakítása
 • Folyók, tavak, utak stb. rézsű töltése
 • Eróziószabályozás
 • Védőréteg az állandóan fagyott altalaj és a fagyás ellen

TÁJÉKOZTATÓ
szervezeti jogutódlásról
A Profi-Bagger Építőipari Gépkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Jogelőd Társaság) és a Profi-Bagger Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság (Jogutód Társaság) (együtt: Társaságok) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) 3:45. § (2) bekezdése a) pontja szerinti, 2021. január 31. napjáról 2021. február 1. napjára hatályosuló beolvadásos kiválást hajtottak végre. A beolvadásos kiválással összefüggő változásokat a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 2021. január 26. napi végzéseivel bejegyezte.

Ennek értelmében a Jogelőd Társaság szerviz szolgáltatásainak személyi és tárgyi feltételei a az ahhoz tartozó jogokkal és kötelezettségekkel együtt a Jogutód Társaságra mint jogutódra száll át.

A Társaságok akként rendelkeztek, hogy a korábban a Jogelőd Társaság által megkötött jótállási és karantartási szerződések alanya, jogosultja és kötelezettje a mai naptól kezdődően Jogutód Társaság.

A fentiek alapján ezúttal tájékoztatjuk, hogy az Önökkel fennálló szerződésünk javítási és karbantartási partnere cégcsoportunk részéről 2021. február 1. napjától a

Profi-Bagger Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszáma: 13-09-103459.
Adószáma: 11810872-2-13.
Székhelye: 2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 6.

A szerződés egyéb rendelkezései, feltételei nem változtak, a korábbról már ismert kollégáink változatlanul állnak rendelkezésükre.